تعیین پلاک ثبتی عرصه ملک توسط کارشناس

تعیین پلاک ثبتی عرصه ملک توسط کارشناس رسمی

تعیین پلاک ثبتی عرصه ملک توسط کارشناس رسمی

تعیین پلاک ثبتی عرصه ملک توسط کارشناس رسمی زمانی لازم است انجام شود که سند ملک مفقود و یا از بین رفته باشد در این صورت برای اینکه بتوان برای ملک سند رسمی اخذ نمود میبایست ابتدا پلاک ثبتی معلوم گردد در واقع زمانیکه مالک از شماره پلاک ثبتی اطلاع نداشته باشد در این صورت […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید