تعیین موقعیت دقیق ملک

تعیین موقعیت دقیق ملک با قولنامه یا سند قدیمی

تعیین موقعیت دقیق ملک با قولنامه یا سند قدیمی

تعیین موقعیت دقیق ملک با قولنامه یا سند قدیمی به منظور اخذ سند تک برگ از اداره ثبت انجام می شود برای تعیین موقعیت دقیق ملک در صورتی که مالک از حدود دقیق ملک خود اطلاع نداشته باشد و ملک دیوارکشی نداشته باشد بایستی جانمایی پلاک ثبتی انجام شود و سپس مالک با استفاده از […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید