تعیین مساحت دقیق هر واحد از آپارتمان

تعیین مساحت دقیق هر واحد از آپارتمان برای اخذ سند

تعیین مساحت دقیق هر واحد از آپارتمان برای اخذ سند

تعیین مساحت دقیق هر واحد از آپارتمان برای اخذ سند تک برگ زمانی انجام می شود که ساخت و ساز آپارتمان به طور کامل تمام شده است و سازنده می خواهد برای تمام واحد ها سند تک برگ به صورت جداگانه اخذ کند و برای انجام این کار باید نقشه تفکیک آپارتمان را تهیه کند […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید