تعیین قیمت تهیه نقشه یو تی ام دو خطی

تعیین قیمت تهیه نقشه یو تی ام دو خطی

تعیین قیمت تهیه نقشه یو تی ام دو خطی

تعیین قیمت تهیه نقشه یو تی ام دو خطی که این نقشه تنها توسط یک فرد متخصص قابل تهیه است یکی از این افراد متخصص کارشناس رسمی دادگستری می باشد و این نقشه به این دلیل تهیه میگردد تا اثبات شود ابعاد و مساحت سند و ابعاد و مساحت وضع موجود ملک با هم برابر […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید