تعیین قیمت اجرای بر و کف

تعیین قیمت اجرای بر و کف ملک توسط کارشناس

تعیین قیمت اجرای بر و کف ملک توسط کارشناس

تعیین قیمت اجرای بر و کف ملک توسط کارشناس با تهیه نقشه یو تی ام ارتفاعی ممکن میشود و تهیه نقشه یو تی ام ارتفاعی توسط کارشناس رسمی دادگستری ممکن است با تهیه این نقشه گود برداری کنترل می شود هم چنین با ارائه این نقشه به شهرداری جواز ساخت صادر خواهد شد. تعیین قیمت […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید