تعرفه تهیه نقشه یو تی ام برای املاک

تهیه نقشه های مصوب برای ثبت در تهران

تهیه نقشه های مصوب برای ثبت در تهران

تهیه نقشه های مصوب برای ثبت در تهران نقشه ای است که از جانب اداره ثبت اسناد برای پیش برد امور ثبتی مورد قبول است در واقع اداره ثبت اسناد نقشه ای از ملک از متقاضیان اخذ سند تک برگ در خواست میکند که با مختصات یو تی ام باشد و با دقت سانتی متری […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام با مختصات UTM اخذ سند

تهیه نقشه یو تی ام با مختصات UTM اخذ سند

تهیه نقشه یو تی ام با مختصات UTM اخذ سند تک برگ توسط کارشناس رسمی دادگستری رشته نقشه برداری و امور ثبتی با دقت مطلوب فراهم می شود. تعویض سند قدیمی ملک به سند جدید تک برگ به دلیل ضریب امنیت بالای اسناد جدید تک برگ انجام میگیرد و با اخذ سند تک برگ فرایند […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه ملک با مختصات یو تی ام

تهیه نقشه ملک با مختصات یو تی ام

تهیه نقشه ملک با مختصات یو تی ام در حیطه تخصص کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی می باشد در واقع هدف از تهیه نقشه یو تی ام برای ملک تعیین موقعیت ملک بادقت بالا می باشد. تهیه نقشه ملک با مختصات یو تی ام روش تهیه نقشه یو تی ام به این […]

بیشتر بخوانید
نقشه برداری وضع موجود ملک برای اخذ جواز ساخت

نقشه برداری وضع موجود ملک برای اخذ جواز ساخت

نقشه برداری وضع موجود ملک برای اخذ جواز ساخت از عرصه ملک تهیه می شود و دلیل تهیه نقشه یو تی ام قبل از انجام ساخت و ساز به این صورت می باشد که موقعیت و مساحت دقیق عرصه ملک مشخص شود تا بنایی قرار است ساخته شود دقیقا روی عرصه ملک باشد و به […]

بیشتر بخوانید
نقشه یو تی ام برای اخذ سند مالکیت

نقشه یو تی ام برای اخذ سند مالکیت

نقشه یو تی ام برای اخذ سند مالکیت تهیه می شود و همچنین نقشه های یو تی ام برای تعیین موقعیت مکانی دقیق ملک و محاسبه مساحت و طول و عرض ملک و به دست آوردن مرز های ملک با املاک مجاورتهیه میشود و اگر املاک مجاور به حریم و حدود مرز ملک شما تجاوز […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام برای عدم تطبیق وضع موجود با سند

تهیه نقشه یو تی ام برای عدم تطبیق وضع موجود با سند

تهیه نقشه یو تی ام برای عدم تطبیق وضع موجود با سند ملک ممکن است از مالک مورد درخواست قرار بگیرد در واقع این دستور ممکن است از جانب سازمان شهرداری و یا اداره ثبت اسناد به مالک ابلاغ می گردد. مالک باید با مراجعه به یک متخصص اقدام به تهیه این نقشه کند و […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام با کد های ارتفاعی برای املاک تهران

تهیه نقشه یو تی ام با کد های ارتفاعی برای املاک تهران

تهیه نقشه یو تی ام با کد های ارتفاعی برای املاک تهران که در منطقه ای قرار دارند که دارای شیب میباشد و املاک آن با گذر های اطراف اختلاف ارتفاع دارند نقشه یو تی ام برای این املاک باکدارتفاعی تهیه می شود. تهیه نقشه یو تی ام با کد های ارتفاعی برای املاک تهران […]

بیشتر بخوانید
انجام تهیه نقشه یو تی ام برای جهاد کشاورزی در حومه تهران

انجام تهیه نقشه یو تی ام برای جهاد کشاورزی در حومه تهران

انجام تهیه نقشه یو تی ام برای جهاد کشاورزی در حومه تهران با این هدف انجام خواهد شد تا معلوم گردد اراضی کشاورزی میباشد و سابقه احیا دارد. این کار به این دلیل انجام میشود تا جهاد کشاورزی یقین پیدا کند که اراضی ملی نیست. زیرا اراضی ملی به دولت تعلق دارد و جهاد کشاورزی […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام برای املاک مشاعی

تهیه نقشه یو تی ام برای املاک مشاعی

تهیه نقشه یو تی ام برای املاک مشاعی به این جهت انجام می شود که مالک ملک مشاعی بخواهد برای ملک خود سند تک برگ تهیه کند در این صورت باید به کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مراجعه کند و نقشه یو تی ام از ملک را تهیه کند و با ارائه […]

بیشتر بخوانید