تعرفه تهیه نقشه یو تی ام برای املاک

نقشه یو تی ام (نقشه UTM) و اخذ سند مالکیت

نقشه یو تی ام (نقشه UTM) و اخذ سند مالکیت

نقشه یو تی ام (نقشه UTM) و اخذ سند مالکیت بایستی توسط یک متخصص که مهر و امضای معتبری دارد همانند کارشناس رسمی دادگستری تهیه شود و برای تهیه این نقشه از تجهیزات و نرم افزار های بخصوصی استفاده می شود تا در نتیجه نقشه تهیه شده با دقت بالایی حاصل شود. با تهیه این […]

بیشتر بخوانید
جانمایی ثبتی ملک و تهیه نقشه یو تی ام

جانمایی ثبتی ملک و تهیه نقشه یو تی ام

جانمایی ثبتی ملک و تهیه نقشه یو تی ام به منظور تعیین حدود و مرز های ملک و تعیین موقعیت دقیق ملک بر روی کره زمین انجام می شود که برای انجام این کار باید به کارشناسان رسمی داد گستری نقشه برداری یا امور ثبتی مراجعه شود و کارشناس با توجه به اسناد و مدارک […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام برای اخذ جواز ساخت تهران

تهیه نقشه یو تی ام برای اخذ جواز ساخت تهران

تهیه نقشه یو تی ام برای اخذ جواز ساخت تهران انجام می گیرد تا در در نتیجه شهرداری به موقعیت مکانی ملک با مختصات منحصر به فرد پی ببرد و برای اینکه بتوان نقشه یو تی ام را به گونه ای تهیه کرد که شهرداری آن را قبول کند حتما باید به فرد متخصص مراجعه […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام-تهیه نقشه UTM

تهیه نقشه یو تی ام-تهیه نقشه UTM

تهیه نقشه یو تی ام-تهیه نقشه UTM حتما بایستی به یک فرد متخصص و مجرب همانند کارشناس رسمی دادگستری سپرده شود تا نقشه تهیه شده یکبار با دقت بالا تهیه شود تا مجبور به تهیه دوباره ی این نقشه نشوید. نقشه یو تی ام برای امور اداری و ثبتی و همچنین قضایی کاربرد دارد و […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه های مصوب برای ثبت در تهران

تهیه نقشه های مصوب برای ثبت در تهران

تهیه نقشه های مصوب برای ثبت در تهران نقشه ای است که از جانب اداره ثبت اسناد برای پیش برد امور ثبتی مورد قبول است در واقع اداره ثبت اسناد نقشه ای از ملک از متقاضیان اخذ سند تک برگ در خواست میکند که با مختصات یو تی ام باشد و با دقت سانتی متری […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام با مختصات UTM اخذ سند

تهیه نقشه یو تی ام با مختصات UTM اخذ سند

تهیه نقشه یو تی ام با مختصات UTM اخذ سند تک برگ توسط کارشناس رسمی دادگستری رشته نقشه برداری و امور ثبتی با دقت مطلوب فراهم می شود. تعویض سند قدیمی ملک به سند جدید تک برگ به دلیل ضریب امنیت بالای اسناد جدید تک برگ انجام میگیرد و با اخذ سند تک برگ فرایند […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه ملک با مختصات یو تی ام

تهیه نقشه ملک با مختصات یو تی ام

تهیه نقشه ملک با مختصات یو تی ام در حیطه تخصص کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی می باشد در واقع هدف از تهیه نقشه یو تی ام برای ملک تعیین موقعیت ملک بادقت بالا می باشد. تهیه نقشه ملک با مختصات یو تی ام روش تهیه نقشه یو تی ام به این […]

بیشتر بخوانید
نقشه برداری وضع موجود ملک برای اخذ جواز ساخت

نقشه برداری وضع موجود ملک برای اخذ جواز ساخت

نقشه برداری وضع موجود ملک برای اخذ جواز ساخت از عرصه ملک تهیه می شود و دلیل تهیه نقشه یو تی ام قبل از انجام ساخت و ساز به این صورت می باشد که موقعیت و مساحت دقیق عرصه ملک مشخص شود تا بنایی قرار است ساخته شود دقیقا روی عرصه ملک باشد و به […]

بیشتر بخوانید
نقشه یو تی ام برای اخذ سند مالکیت

نقشه یو تی ام برای اخذ سند مالکیت

نقشه یو تی ام برای اخذ سند مالکیت تهیه می شود و همچنین نقشه های یو تی ام برای تعیین موقعیت مکانی دقیق ملک و محاسبه مساحت و طول و عرض ملک و به دست آوردن مرز های ملک با املاک مجاورتهیه میشود و اگر املاک مجاور به حریم و حدود مرز ملک شما تجاوز […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید