تعبیر و تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای وجود یا عدم وجود بنا

تعبیر و تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای وجود یا عدم وجود بنا

تعبیر و تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای وجود یا عدم وجود بنا

تعبیر و تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای وجود یا عدم وجود بنا به این صورت میباشد که اگر شخصی بخواهد در ملک خود یک بنایی را بسازد اما وقتی به دنبال کار های ساخت و ساز می رود،به او گفته می شود که ملک شما کشاورزی میباشد و نمی توانید تغییر کاربری دهید اما […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید