تعبیر و تفسیر عکس های هوایی

تعبیر و تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای برای دادگاه

تعبیر و تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای برای دادگاه

تعبیر و تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای برای دادگاه زمانی مورد استفاده قرار میگیرد که ملکی را که سال های بسیاری می باشد که رها شده است توسط دولت تصاحب شده و جزو اراضی ملی ثبت شود در واقع اراضی ملی به اراضی گفته میشود که سابقه کشاورزی ندارد و احیا نشده می […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید