تصحیح مساحت سند توسط کارشناس رسمی

تصحیح مساحت سند توسط کارشناس رسمی با تهیه نقشه

تصحیح مساحت سند توسط کارشناس رسمی با تهیه نقشه یو تی ام

تصحیح مساحت سند توسط کارشناس رسمی با تهیه نقشه یو تی ام به این صورت می باشد که مساحت و ابعاد ملک باید اصلاح شود و برای این کار مالک به کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری مراجعه می کند وکارشناس نقشه یو تی ام وضع موجود ملک را تهیه می کندو  سپس اصلاح مساحت سند […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید