تصحیح مساحت سند توسط کارشناس با نقشه یو تی ام

تصحیح مساحت سند توسط کارشناس با نقشه یو تی ام

تصحیح مساحت سند توسط کارشناس با نقشه یو تی ام

تصحیح مساحت سند توسط کارشناس با نقشه یو تی ام تحقق پیدا می کند و در حقیقت در صورتی که مساحت سند با مساحت وضع موجود ملک همخوانی نداشته باشد بایستی نقشه این شامل وضع موجود و سند ملک تهیه گردد تا این مقدار اضافه مساحت و کمبود مساحت مشخص گردد و برای تهیه این نقش […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید