تصحیح سند توسط کارشناس رسمی

تصحیح سند توسط کارشناس رسمی امور ثبتی

تصحیح سند توسط کارشناس رسمی امور ثبتی

تصحیح سند توسط کارشناس رسمی امور ثبتی زمانی انجام می گیرد که مساحت سندی ملک با مساحت وضع موجود ملک هم خوانی نداشته باشد در این صورت باید تصحیح سند انجام شود و سند تک برگ جدید صادر شود. ممکن است مساحت وضع موجود بزرگ تر از سند آن باشد یا مساحت وضع موجود کوچک […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید