تامین دلیل

گزارش کارشناس تفسیر عکس هوایی و تامین دلیل

گزارش کارشناس تفسیر عکس هوایی و تامین دلیل

گزارش کارشناس تفسیر عکس هوایی و تامین دلیل در دادگاه برای حل اختلافات ملکی مورد استفاده قرار میگیرد که ممکن است براثر تجاوز ملک مجاور به حدود ملک باشد و یا به خاطر تصاحب ملک توسط دولت باشد در واقع تفسیر عکسهای هوایی که توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید