انجام کارشناسی اختلافات ملکی با تهیه نقشه utm

انجام کارشناسی اختلافات ملکی با تهیه نقشه utm

انجام کارشناسی اختلافات ملکی با تهیه نقشه utm

انجام کارشناسی اختلافات ملکی با تهیه نقشه utm زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که مساحتی که در سند درج شده است با مساحتی که وضع موجود ملک دارد مغایرت می کند یعنی مساحتی که در سند ملک درج شده است کمتر یا بیشتر از آنی باشد که وجود دارد در این صورت باتهیه نقشه […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید