انجام پیش تفکیک آپارتمان

انجام پیش تفکیک آپارتمان ها برای پیش خرید واحد تجاری

انجام پیش تفکیک آپارتمان ها برای پیش خرید واحد تجاری

انجام پیش تفکیک آپارتمان ها برای پیش خرید واحد تجاری به این دلیل می باشد که خریدار و فروشنده دچار ضرر  و زیان نشوند زیرا زمانی که تعدادی از واحدهای آپارتمان برای پیش فروش باشد در این صورت مساحت دقیق واحدها شخص نمی باشد و معامله ای که بدون مشخص بودن متراژ واحدها باشد،مطمئن نمی […]

بیشتر بخوانید
انجام پیش تفکیک آپارتمان ها برای خرید

انجام پیش تفکیک آپارتمان ها برای خرید

انجام پیش تفکیک آپارتمان ها برای خرید برای تعیین مساحت دقیق واحد هایی از آپارتمان می باشد که ساخت و ساز آن به طور کامل تمام نشده است و این واحد ها به صورت پیش فروش می باشند در این صورت مساحت دقیق واحد ها مشخص نمی باشد اگر بخواهید از این واحد ها پیش […]

بیشتر بخوانید
انجام پیش تفکیک آپارتمان و تهیه نقشه یو تی ام

انجام پیش تفکیک آپارتمان و تهیه نقشه یو تی ام

انجام پیش تفکیک آپارتمان و تهیه نقشه یو تی ام از عهده فرد متخصص و مجربی همچون کارشناس رسمی دادگستری بر می آید. این متخصص با تخصص فنی و تجربه ای که دارد با استفاده از تجهیزات مخصوص و دقیق توانایی انجام پیش تفکیک آپارتمان و تهیه نقشه پیش تفکیک آپارتمان را دارد همچنین وی […]

بیشتر بخوانید
انجام پیش تفکیک برای انجام معامله پیش خرید و فروش

انجام پیش تفکیک برای انجام معامله پیش خرید و فروش

انجام پیش تفکیک برای انجام معامله پیش خرید و فروش به منظور تعیین و معلوم شدن مساحت و متراژ دقیق آپارتمان صورت می گیرد و هر طبقه از آپارتمان ها از چند بخش و واحد و مشاعات تشکیل شده اند و قبل از اینکه ساخت آپارتمان و یا برج در سطح شهر به پایان برسد […]

بیشتر بخوانید
انجام پیش تفکیک برای پیش خرید مطمئن آپارتمان برج

انجام پیش تفکیک برای پیش خرید مطمئن آپارتمان برج

انجام پیش تفکیک برای پیش خرید مطمئن آپارتمان برج زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که شخصی قصد خریداری یکی از واحد های آپارتمان را که به صورت پیش فروش می باشد را دارد اما چون مساحت و حدود ملک مشخص نمی باشد دراین صورت معامله امن نمیباشد زیرا ممکن است در پایان ساخت و […]

بیشتر بخوانید
انجام پیش تفکیک برای پیش فروش مطمئن

انجام پیش تفکیک برای پیش فروش مطمئن

انجام پیش تفکیک برای پیش فروش مطمئن هم به نفع خریدار می باشد و هم به نفع فروشنده،زیرا با انجام پیش تفکیک می توان قبل از انجام معامله از مساحت دقیق ملک با خبر شد و معامله را طبق آن مساحت انجام داد و برای انجام پیش تفکیک باید به کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری […]

بیشتر بخوانید
انجام پیش تفکیک آپارتمان برای تهیه نقشه مجزای هر واحد

انجام پیش تفکیک آپارتمان برای تهیه نقشه مجزای هر واحد

انجام پیش تفکیک آپارتمان برای تهیه نقشه مجزای هر واحد به این منظور انجام می شود که به ابعاد و مساحت دقیق هر واحد آپارتمان برسیم زیرا پیش تفکیک زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که پیش فروش یا پیش خرید ملک می خواهد انجام شود و این معامله اگر بدون تعیین مساحت دقیق انجام […]

بیشتر بخوانید
انجام پیش تفکیک آپارتمان ها و تهیه نقشه

انجام پیش تفکیک آپارتمان ها و تهیه نقشه برای هر واحد

انجام پیش تفکیک آپارتمان ها و تهیه نقشه برای هر واحد که پس از انجام ساخت و ساز ملک مرحله بعدی قبل از اخذ پایانکار تفکیک آپارتمان است و سپس مساحت هر واحد به طور دقیق به دست خواهد آمد و نقشه برای هر واحد به دست خواهد آمد. هنگام تفکیک و تهیه نقشه هر […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید