انجام پیش تفکیک آپارتمان ها و تهیه نقشه

پیش تفکیک آپارتمان برای پیش فروش مطمئن برج

پیش تفکیک آپارتمان برای پیش فروش مطمئن برج

پیش تفکیک آپارتمان برای پیش فروش مطمئن برج کاری داوطلبانه از جانب طرفین معامله می باشد که با علم به منفعت این کار و برای جلوگیری از ضرری که ممکن است متحمل شوند، صورت میگیرد. پیش تفکیک بدین دلیل انجام می شود تا مساحت و متراژ دقیق آپارتمان حین ساخت و ساز بدست بیاید. برای […]

بیشتر بخوانید
انجام پیش تفکیک آپارتمان ها و تهیه نقشه

انجام پیش تفکیک آپارتمان ها و تهیه نقشه برای هر واحد

انجام پیش تفکیک آپارتمان ها و تهیه نقشه برای هر واحد که پس از انجام ساخت و ساز ملک مرحله بعدی قبل از اخذ پایانکار تفکیک آپارتمان است و سپس مساحت هر واحد به طور دقیق به دست خواهد آمد و نقشه برای هر واحد به دست خواهد آمد. هنگام تفکیک و تهیه نقشه هر […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید