انجام پیش تفکیک آپارتمان برای تهیه نقشه مجزای هر واحد

انجام پیش تفکیک آپارتمان برای تهیه نقشه مجزای هر واحد

انجام پیش تفکیک آپارتمان برای تهیه نقشه مجزای هر واحد

انجام پیش تفکیک آپارتمان برای تهیه نقشه مجزای هر واحد به این منظور انجام می شود که به ابعاد و مساحت دقیق هر واحد آپارتمان برسیم زیرا پیش تفکیک زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که پیش فروش یا پیش خرید ملک می خواهد انجام شود و این معامله اگر بدون تعیین مساحت دقیق انجام […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید