انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک

پیاده سازی چهار گوشه ملک برای املاک

پیاده سازی چهار گوشه ملک برای املاک

پیاده سازی چهار گوشه ملک برای املاک که مرز مشخصی ندارند در برخی از مواقع مورد نیاز می باشد.در واقع پیاده سازی چهار گوشه ملک برای تعیین مختصات دقیق چهارگوشه ملک می باشد تا حدود و مرزهای ملک مشخص شود. پیاده سازی چهار گوشه ملک برای املاک در مورد املاکی که مرز مشخصی ندارند و […]

بیشتر بخوانید
انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک در تهران

انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک در تهران

انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک در تهران برای تعیین موقعیت ملک و بدست آوردن حدود ملک و مرزهای ملک با املاک مجاورصورت می گیرد یعنی برای اینکه مالک بخواهد موقعیت دقیق ملک خود را بدست بیاورد باید پیاده سازی چهارگوشه ملک را انجام دهدبرای انجام اینکار باید جانمایی پلاک ثبتی برای ملک انجام شود. […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید