انجام جانمایی پلاک ثبتی سند منگوله دار

انجام جانمایی پلاک ثبتی سند های منگوله دار

انجام جانمایی پلاک ثبتی سند های منگوله دار

انجام جانمایی پلاک ثبتی سند های منگوله دار  را می توان به یک فرد متخصص همانند کارشناس رسمی دادگستری سپرد. این عملیات را این متخصص با دسترسی به اسناد و مدارک ثبتی انجام می دهد و بعد از انجام این عملیات آدرس و حدود ثبتی ملک معلوم میگردد. زمانی لازم است این عملیات انجام شود […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه utm و جانمایی پلاک ثبتی سند

تهیه نقشه utm و جانمایی پلاک ثبتی سند

تهیه نقشه utm و جانمایی پلاک ثبتی سند با هدف اخذ سند تک برگ برای املاک فاقد موقعیت و حدود مشخص انجام می شود. عملیات جانمایی پلاک ثبتی و تهیه نقشه یو تی ام تنها از عهده فرد متخصصی مانند کارشناس رسمی دادگستری بر می آید و مهر و امضای وی بر روی نقشه یو […]

بیشتر بخوانید
نقشه یو تی ام و جانمایی پلاک ثبتی سند برای زمین

نقشه یو تی ام و جانمایی پلاک ثبتی سند برای زمین

نقشه یو تی ام و جانمایی پلاک ثبتی سند برای زمین با این هدف انجام می شود تا در نتتیجه موقعیت و حدود نامعلوم ملک، آشکار گردد و با دقت بالا مشخص شود. در ادامه پس از انجام این عملیات نقشه یو تی ام نیز تهیه میگردد و با استفاده از آن امکان اخذ سند […]

بیشتر بخوانید
جانمایی پلاک ثبتی سند-صدور سند تک برگ

جانمایی پلاک ثبتی سند-صدور سند تک برگ

جانمایی پلاک ثبتی سند-صدور سند تک برگ زمانی لازم می شود این عملیات برای صدور سند تک برگ انجام شود که موقعیت و حد و مرز ملک مشخص و معلوم نباشد در نتیجه با مشخص شدن این پارامتر ها نقشه یو تی ام از عرصه قابل تهیه خواهد بود و در نتیجه سند تک برگ […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی پلاک ثبتی سند منگوله دار

انجام جانمایی پلاک ثبتی سند منگوله دار

انجام جانمایی پلاک ثبتی سند منگوله دار که به منظور تعیین مرزهای یک قطعه زمین از یک ملک یا یک زمین کشاورزی و تعیین موقعیت این مرزها بر روی کره زمین با استفاده از مختصات های یو تی ام انجام می شود و حاصل کار جانمایی ملک یک نقشه یو تی ام از ملک تهیه […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید