انجام جانمایی پلاک ثبتی در تهران – تهیه نقشه یو تی ام

انجام جانمایی پلاک ثبتی در تهران - تهیه نقشه یو تی ام

انجام جانمایی پلاک ثبتی در تهران – تهیه نقشه یو تی ام

انجام جانمایی پلاک ثبتی در تهران – تهیه نقشه یو تی ام از ملک که به منظور تعیین موقعیت ملک بر روی زمین و همچنین تعیین مرزهای ملک با توجه به پلاک ثبتی ملک انجام میشود که این کار با استفاده یک سیستم مختصات جهانی که بر روی کره زمین تعریف شده است و بر […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید