انجام جانمایی پلاک ثبتی برای املاک مشاعی

انجام جانمایی پلاک ثبتی برای املاک مشاعی

انجام جانمایی پلاک ثبتی برای املاک مشاعی

انجام جانمایی پلاک ثبتی برای املاک مشاعی به این طریق انجام می شود که کارشناس مدارک و اسناد ثبتی را استخراج میکند و در نهایت به حدود ثبتی ملک پی خواهد برد و آن را مشخص خواهد کرد و موقعیت دقیق ملک مشاعی معلوم خواهد شد و برای جانمایی پلاک ثبتی حتما باید به فرد […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید