انجام جانمایی پارکینگ های تجاری

انجام جانمایی پارکینگ های مسکونی توسط کارشناس رسمی

انجام جانمایی پارکینگ های مسکونی توسط کارشناس رسمی

انجام جانمایی پارکینگ های مسکونی توسط کارشناس رسمی نقشه برداری یا امور ثبتی صورت می گیرد و سپس در انتها پارکینگ های ناسالم شناخته خواهند شد و در نهایت تعداد پارکینگ های درست و سالم تعیین می شوند و جانمایی پارکینگ ها در هنگام تفکیک انجام می شود و این کار توسط متخصصی مثل کارشناس […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی پارکینگ های تجاری در استان تهران

انجام جانمایی پارکینگ های تجاری در استان تهران

انجام جانمایی پارکینگ های تجاری در استان تهران با عدم همخوانی وضع موجود ملک با نقشه های معماری ملک ضروری خواهد شد در واقع شهرداری دستور انجام اینکار و تهیه نقشه آن را به مالک خواهد داد انجام اینکار و تهیه این نقشه بیشتر در پارکینگ معنا پیدا می کند و تهیه این نقشه در […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید