انجام جانمایی پارکینگ های تجاری در استان تهران

انجام جانمایی پارکینگ تجاری و مسکونی توسط کارشناس

انجام جانمایی پارکینگ تجاری و مسکونی توسط کارشناس

انجام جانمایی پارکینگ تجاری و مسکونی توسط کارشناس رسمی دادگستری رشته امور ثبتی یا نقشه برداری قابل انجام است و جانمایی پارکینگ های تجاری و مسکونی با استفاده از تجهیزات دقیق نقشه برداری انجام می شود تا در نهایت تعداد درستی از پارکینگ ها مشخص و تایید میشود و این کارشناس با تهیه نقشه جانمایی […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی پارکینگ های تجاری در استان تهران

انجام جانمایی پارکینگ های تجاری در استان تهران

انجام جانمایی پارکینگ های تجاری در استان تهران با عدم همخوانی وضع موجود ملک با نقشه های معماری ملک ضروری خواهد شد در واقع شهرداری دستور انجام اینکار و تهیه نقشه آن را به مالک خواهد داد انجام اینکار و تهیه این نقشه بیشتر در پارکینگ معنا پیدا می کند و تهیه این نقشه در […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید