انجام جانمایی ملک

انجام جانمایی دقیق ملک برای دادگاه

انجام جانمایی دقیق ملک برای دادگاه

انجام جانمایی دقیق ملک برای دادگاه می توان به کارشناس رسمی دادگستری سپرد این متخصص برای انجام جانمایی ملک از روش تفسیر عکس هوایی استفاده خواهد کرد در واقع وی با تفسیر عکس هوایی گذشته ملک زمانی که دیوار کشی در زمین وجود داشت و تشخیص دیوارکشی بر روی عکس هوایی و سپس جانمایی آن […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی ملک و صدور سند تک برگ برای ملک

انجام جانمایی ملک و صدور سند تک برگ برای ملک

انجام جانمایی ملک و صدور سند تک برگ برای ملک انجام می گیرد تا حدود اربعه ملک معلوم گردد در واقع اگر که حدود اربعه ملک به دلایلی نا مشخص شده باشد لازم است توسط یک متخصص جانمایی ملک انجام شود و سپس نقشه یو تی ام تهیه گردد و این نقشه در نهایت به […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی ملک و تعیین موقعیت ملک

انجام جانمایی ملک و تعیین موقعیت ملک

انجام جانمایی ملک و تعیین موقعیت ملک از عهده کارشناس رسمی دادگستری بر می آید زمانی که حدود ملک بر روی زمین معلوم نباشد در این صورت است که میبایست با استفاده از جانمایی ملک حدود اربعه ملک را معلوم نمود و سپس با تهیه نقشه یو تی ام از ملک می توان موقعیت ملک، […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی ملک توسط کارشناس رسمی امور ثبتی

انجام جانمایی ملک توسط کارشناس رسمی امور ثبتی

انجام جانمایی ملک توسط کارشناس رسمی امور ثبتی به عنوان یک مدرک در دادگاه ارائه میشود و برای انجام جانمایی پلاک ثبتی باید به کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مراجعه کرده و کارشناس با استفاده از پلاک های ثبتی نقشه برداری موقعیت ملک را تعیین می کند و سپس آن را روی […]

بیشتر بخوانید
تهیه گزارش تفسیر عکس هوایی و انجام جانمایی ملک

تهیه گزارش تفسیر عکس هوایی و انجام جانمایی ملک

تهیه گزارش تفسیر عکس هوایی و انجام جانمایی ملک به منظور حل اختلافات و همچنین جانمایی ملک مورد استفاده قرار می گیرد و این گزارش قابل استفاده برای ارائه به دادگاه ها و اداره ثبت اسناد خواهد بود. تفسیر عکس هوایی و تهیه گزارش تفسیر عکس هوایی توسط یک مفسر متخصص مانند کارشناس رسمی دادگستری […]

بیشتر بخوانید
تعیین موقعیت دقیق ملک با قولنامه یا سند قدیمی

تعیین موقعیت دقیق ملک با قولنامه یا سند قدیمی

تعیین موقعیت دقیق ملک با قولنامه یا سند قدیمی به منظور اخذ سند تک برگ از اداره ثبت انجام می شود برای تعیین موقعیت دقیق ملک در صورتی که مالک از حدود دقیق ملک خود اطلاع نداشته باشد و ملک دیوارکشی نداشته باشد بایستی جانمایی پلاک ثبتی انجام شود و سپس مالک با استفاده از […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی ملک با مهر و امضا کارشناس رسمی

انجام جانمایی ملک با مهر و امضا کارشناس رسمی

انجام جانمایی ملک با مهر و امضا کارشناس رسمی نقشه برداری به منظور تعیین مرزهای ملک و یا بررسی جای دقیق آن ها بر روی زمین و تعیین موقعیت دقیق این مرزها بر روی کره زمین انجام می شود که حاصل کار جانمایی ملک یک نقشه یو تی ام از ملک تهیه میشود که در […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی ملک و تعیین مرزهای ملک

انجام جانمایی ملک و تعیین مرزهای ملک

انجام جانمایی ملک و تعیین مرزهای ملک و در نهایت تعیین موقعیت دقیق این مرزهای ملک بر روی کره زمین از هدف های اصلی جانمایی ملک است و برای تعیین مرزهای یک ملک که آدرس دقیقی از آن ها در دسترس نیست انجام می شود و یا یان که مرزهای یک ملک را از لحاظ […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی ملک برای سند تک برگ

انجام جانمایی ملک برای صدور سند تک برگ

انجام جانمایی ملک برای صدور سند تک برگ که حاصل که یک نقشه یو تی ام است و این نقشه یو تی ام امروزه یکی از اصلی ترین مدارک برای صدور سند تک برگ برای یک ملک است و منظور از جانمایی ملک تعیین مرزهای دقیق یک ملک و تعیین موقعیت دقیق ملک بر روی […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید