انجام جانمایی ملک و تعیین موقعیت

انجام جانمایی ملک و تعیین موقعیت ملک

انجام جانمایی ملک و تعیین موقعیت ملک

انجام جانمایی ملک و تعیین موقعیت ملک از عهده کارشناس رسمی دادگستری بر می آید زمانی که حدود ملک بر روی زمین معلوم نباشد در این صورت است که میبایست با استفاده از جانمایی ملک حدود اربعه ملک را معلوم نمود و سپس با تهیه نقشه یو تی ام از ملک می توان موقعیت ملک، […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید