انجام جانمایی ملک برای دادگاه

انجام جانمایی دقیق ملک برای دادگاه

انجام جانمایی دقیق ملک برای دادگاه

انجام جانمایی دقیق ملک برای دادگاه می توان به کارشناس رسمی دادگستری سپرد این متخصص برای انجام جانمایی ملک از روش تفسیر عکس هوایی استفاده خواهد کرد در واقع وی با تفسیر عکس هوایی گذشته ملک زمانی که دیوار کشی در زمین وجود داشت و تشخیص دیوارکشی بر روی عکس هوایی و سپس جانمایی آن […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید