انجام جانمایی ثبتی برای املاک

انجام جانمایی ثبتی برای املاک دارای سند قدیمی

انجام جانمایی ثبتی برای املاک دارای سند قدیمی

انجام جانمایی ثبتی برای املاک دارای سند قدیمی باید به فردی متخصص سپرده شود و تنها افراد متخصصی مانند کارشناس رسمی دادگستری از عهده انجام این عملیات بر می آیند و این فرد مخصص برای انجام این عملیات از اسناد قدیمی و ثبتی بهره میگیرد و در نهایت آدرس و حدود اربعه ثبتی ملک حاصل […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی ثبتی برای املاک تهران

انجام جانمایی ثبتی برای املاک تهران

انجام جانمایی ثبتی برای املاک تهران به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک توسط کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می دهد و با مهر و امضای نقشه، به آن اعتبار می دهند و در املاکی که سندقدیمی دارند و مالک آن از موقعیت دقیق ملک بیخبر می باشد ممکن است املاک مجاور […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید