انجام جانمایی ثبتی برای املاک دارای سند قدیمی

انجام جانمایی ثبتی برای املاک دارای سند قدیمی

انجام جانمایی ثبتی برای املاک دارای سند قدیمی

انجام جانمایی ثبتی برای املاک دارای سند قدیمی باید به فردی متخصص سپرده شود و تنها افراد متخصصی مانند کارشناس رسمی دادگستری از عهده انجام این عملیات بر می آیند و این فرد مخصص برای انجام این عملیات از اسناد قدیمی و ثبتی بهره میگیرد و در نهایت آدرس و حدود اربعه ثبتی ملک حاصل […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید