انجام تهیه نقشه یو تی ام

میخ کوبی چهارگوشه ملک-نقشه یو تی ام

میخ کوبی چهارگوشه ملک-نقشه یو تی ام

میخ کوبی چهارگوشه ملک-نقشه یو تی ام به منظور تثبیت موقعیت ملک روی زمین می باشد نقشه های یو تی ام مشخص کننده موقعیت و مساحت دقیق ملک در سیستم مختصات یو تی ام میباشند اگر مالکی دچار اختلافات ملکی شده باشد و به مرز ملک او تجاوز شده باشد برای اینکه این موضوع را […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام برای دیوار کشی ملک

تهیه نقشه یو تی ام برای دیوار کشی ملک

تهیه نقشه یو تی ام برای دیوار کشی ملک انجام می شود تا ملک در حدود ثبتی خود و در مختصات دقیق قرار بگیرد و تثبیت و دیوار کشی شود و تهیه نقشه یو تی ام و تثبیت و دیوار کشی ملک حتما باید توسط افراد متخصص و مجرب انجام شود تا در نتیجه ملک […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام برای املاک

تهیه نقشه یو تی ام برای املاک

تهیه نقشه یو تی ام برای املاک برای تعیین موقعیت دقیق ملک تهیه می شود در واقع نقشه های یو تی ام برای املاک مشاعی و غیر مشاعی مورد استفاده قرار می گیرد تا مساحت و موقعیت دقیق املاک مشخص شود. تهیه نقشه یو تی ام برای املاک نقشه های یو تی ام کاربرد های […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه ملک با مختصات یو تی ام

تهیه نقشه ملک با مختصات یو تی ام

تهیه نقشه ملک با مختصات یو تی ام در حیطه تخصص کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی می باشد در واقع هدف از تهیه نقشه یو تی ام برای ملک تعیین موقعیت ملک بادقت بالا می باشد. تهیه نقشه ملک با مختصات یو تی ام روش تهیه نقشه یو تی ام به این […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام با کد های ارتفاعی برای املاک تهران

تهیه نقشه یو تی ام با کد های ارتفاعی برای املاک تهران

تهیه نقشه یو تی ام با کد های ارتفاعی برای املاک تهران که در منطقه ای قرار دارند که دارای شیب میباشد و املاک آن با گذر های اطراف اختلاف ارتفاع دارند نقشه یو تی ام برای این املاک باکدارتفاعی تهیه می شود. تهیه نقشه یو تی ام با کد های ارتفاعی برای املاک تهران […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه وضع موجود ملک برای به دست آوردن مساحت دقیق

تهیه نقشه وضع موجود ملک برای به دست آوردن مساحت دقیق

تهیه نقشه وضع موجود ملک برای به دست آوردن مساحت دقیق ملک استفاده می شود تا بتوان سند تک برگ اخذ کرد و این مساحت در سند تک برگ درج می شود در واقع برای اینکه بتوان نقشه وضع موجود ملک را تهیه نمود باید به کارشناس رسمی دادگستری مراجعه کرد و از وی تهیه […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام با دستگاه دقیق توسط کارشناس

تهیه نقشه یو تی ام با دستگاه دقیق توسط کارشناس

تهیه نقشه یو تی ام با دستگاه دقیق توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی تهیه می شود.نقشه های یو تی ام برای تعیین موقعیت املاک می باشد و این نقشه با فرمت مشخص utm تهیه می شود و مهر و امضای کارشناس به این نقشه اعتبار می دهد و با وجود مهر […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام زمینهای تجمیعی

تهیه نقشه یو تی ام زمینهای تجمیعی

تهیه نقشه یو تی ام زمینهای تجمیعی برای تعیین موقعیت دقیق و بدست آوردن مساحت آن ها می باشد و در پروسه ی تجمیع دو یا چند قطعه ملک جهت کوبیدن و ساختن،پلاک های ثبتی ملک ها از بین می رود و یک پلاک ثبتی جدید برای مساحت حاصل از مجموع ملک ها صادر می […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام زمین های تجمیعی

تهیه نقشه یو تی ام زمین های تجمیعی

تهیه نقشه یو تی ام زمین های تجمیعی برای ارائه به اداره ثبت اسناد برای اخذ سند تک برگ برای اراضی تجمعی و هم چنین در صورتی که مالک این اراضی بخواهد در ملک خود ساخت و ساز انجام دهد می بایست برای اخذ جواز نیز این نقشه را در اختیار شهرداری قرار دهد. با […]

بیشتر بخوانید