انجام تهیه نقشه یو تی ام برای جهاد کشاورزی

نقشه یو تی ام جهاد کشاورزی برای تشخیص اراضی ملی

نقشه یو تی ام جهاد کشاورزی برای تشخیص اراضی ملی

نقشه یو تی ام جهاد کشاورزی برای تشخیص اراضی ملی به این صورت می باشد که جهاد کشاورزی برای اینکه بداند مالکیت هر شخص بر زمین به چه صورتی میباشد شخص را برای تهیه نقشه یو تی ام و جانمایی آن بر روی عکس های هوایی ملزم خواهد کرد و برای انجام این کار مالک […]

بیشتر بخوانید
انجام تهیه نقشه یو تی ام برای جهاد کشاورزی در حومه تهران

انجام تهیه نقشه یو تی ام برای جهاد کشاورزی در حومه تهران

انجام تهیه نقشه یو تی ام برای جهاد کشاورزی در حومه تهران با این هدف انجام خواهد شد تا معلوم گردد اراضی کشاورزی میباشد و سابقه احیا دارد. این کار به این دلیل انجام میشود تا جهاد کشاورزی یقین پیدا کند که اراضی ملی نیست. زیرا اراضی ملی به دولت تعلق دارد و جهاد کشاورزی […]

بیشتر بخوانید