انجام تفکیک و افراز

انجام تفکیک و افراز اراضی شهری

انجام تفکیک و افراز اراضی شهری

انجام تفکیک و افراز اراضی شهری توسط کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام میشود و انجام تفکیک و افراز اراضی ملکی به معنای تقسیم ملک و زمین میباشد و اگر مالکی زمینی داشته باشد و بخواهد آن را به قطعات کوچک تر تقسیم کند باید عملیات تفکیک انجام دهد. انجام تفکیک و […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید