انجام تفکیک آپارتمان و تهیه نقشه در تهران

روش تهیه نقشه های تفکیک آپارتمان

روش تهیه نقشه های تفکیک آپارتمان

روش تهیه نقشه های تفکیک آپارتمان به این نحو است که برداشت دقیق با استفاده از تجهیزاتی همانند متر لیزری و دوربین توتال استیشن انجام میشود تا در نتیجه پس از برداشت در یک نقشه با استفاده از اتوکد ترسیم و چاپ گردد و با تهیه این نقشه متراژ و مساحت دقیق و واقعی واحد […]

بیشتر بخوانید
تفکیک آپارتمان پس از ساخت برای تعیین مساحت دقیق

تفکیک آپارتمان پس از ساخت برای تعیین مساحت دقیق هر واحد

تفکیک آپارتمان پس از ساخت برای تعیین مساحت دقیق هر واحد به منظور اخذ سند تک برگ هر واحد آپارتمان یا انجام معملات ملکی قبل از صدور سند تک برگ انجام می شود. در واقع مساحت حقیقی ملک همان مساحتی است که در سند تک برگ درج شده است. برای تعیین مساحت دقیق هر واحد […]

بیشتر بخوانید
انجام تفکیک آپارتمان با مهر و امضا کارشناس رسمی

انجام تفکیک آپارتمان با مهر و امضا کارشناس رسمی

انجام تفکیک آپارتمان با مهر و امضا کارشناس رسمی به منظور تعیین مساحت دقیق هر واحد آپارتمانی انجام می شود و از این روش برای پیش خرید یا پیش فروش ملک استفاده می شود و با متر کشی هر واحد آپارتمانی و ترسیم نقشه های ملک مساحت دقیق هر واحد آپارتمانی تعیین می شود و […]

بیشتر بخوانید
انجام تفکیک آپارتمان و تهیه نقشه در تهران

انجام تفکیک آپارتمان و تهیه نقشه در تهران

انجام تفکیک آپارتمان و تهیه نقشه در تهران به منظور تعیین مساحت هر واحد آپارتمانی به صورت جداگانه انجام می شود و برای انجام این کار باید با استفاده از متر لیزری در محل هر واحد آپارتمانی و مترکشی واحد و ترسیم نقشه های مربوط به هر واحد انجام می شود که در نهایت یک […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید