انجام تفکیک آپارتمان واحد مسکونی

انجام تفکیک آپارتمان واحد مسکونی برای تعیین مساحت

انجام تفکیک آپارتمان واحد مسکونی برای تعیین مساحت

انجام تفکیک  آپارتمان واحد مسکونی برای تعیین مساحت به این صورت می باشد که برای اینکه معامله مطمئن باشد و خریدار و فروشنده دچار ضرر و زیان نشوند بهتر است قبل از انجام معامله مساحت دقیق واحد ها مشخص شود. برای اندازه گیری دقیق واحد ها خریدار و فروشنده به طور توافقی به یک کارشناس […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید