انجام تفکیک آپارتمان های فاقد سند تک برگ

انجام تفکیک آپارتمان های فاقد سند تک برگ

انجام تفکیک آپارتمان های فاقد سند تک برگ

انجام تفکیک آپارتمان های فاقد سند تک برگ از عهده کارشناس رسمی دادگستری بر می آید تا انجام تفکیک آپارتمان مساحت دقیق و واقعی هر واحد حاصل میشود و در نتیجه با معلوم شدن مساحت حقیقی هر واحد انجام معامله با اطمینان بالا ممکن خواهد بود. انجام تفکیک آپارتمان های فاقد سند تک برگ برخی […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید