انجام تفکیک آپارتمان برای واحد های

انجام تفکیک آپارتمان در شهر تهران

انجام تفکیک آپارتمان در شهر تهران

انجام تفکیک آپارتمان در شهر تهران برای تعیین مساحت دقیق واحد های آپارتمان نیمه کاره توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود در صورتیکه سازنده آپارتمان بخواهد تعدادی از واحدها را پیش فروش کند بهتر است خریدار و فروشنده قبل از انجام معامله به کارشناس رسمی دادگستری مراجعه کنند تا […]

بیشتر بخوانید
انجام تفکیک آپارتمان برای بیمارستان ها

انجام تفکیک آپارتمان برای بیمارستان ها

انجام تفکیک آپارتمان برای بیمارستان ها به این دلیل انجام می شود که مساحت و ابعاد قسمت های مختلف بیمارستان اندازه گیری و مشخص شود در واقع برای گسترش بیمارستان ها باید نقشه تفکیک تهیه شود و کارشناس قسمت های مختلف بیمارستان را اندازه گیری می کند همچنین درصورتی که بخواهند برای بیمارستان پایانکار و […]

بیشتر بخوانید
تفکیک آپارتمان های فاقد سند تک برگ

تفکیک آپارتمان های فاقد سند تک برگ

تفکیک آپارتمان های فاقد سند تک برگ به این دلیل می باشد که خریدار و فروشنده دچار ضرر وزیان نشوند زیرا زمانی که تعدادی از واحد های آپارتمانی برای پیش فروش باشد در این صورت مساحت دقیق واحد ها شخص نمی باشد و معامله ای که بدون مشخص بودن متراژ واحد ها باشد،مطمئن نمی باشد […]

بیشتر بخوانید
انجام تفکیک آپارتمان برای واحد های در حال ساخت

انجام تفکیک آپارتمان برای واحد های در حال ساخت

انجام تفکیک آپارتمان برای واحد های در حال ساخت جهت اطمینان خاطر برای کسی می باشد که می خواهد واحدی از یک آپارتمان را پیش خرید کند و چون آپارتمان هنوز بطور کامل ساخته نشده است پس مساحت واحد نیز مشخص نمیباشد و اگر بخواهیم معامله مطمئنی داشته باشیم  باید مساحت واحد را به طور […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید