انجام تفکیک آپارتمان برای مجتمع های تجاری در تهران

تفکیک آپارتمان های فاقد سند تک برگ

تفکیک آپارتمان های فاقد سند تک برگ

تفکیک آپارتمان های فاقد سند تک برگ به این دلیل می باشد که خریدار و فروشنده دچار ضرر وزیان نشوند زیرا زمانی که تعدادی از واحد های آپارتمانی برای پیش فروش باشد در این صورت مساحت دقیق واحد ها شخص نمی باشد و معامله ای که بدون مشخص بودن متراژ واحد ها باشد،مطمئن نمی باشد […]

بیشتر بخوانید
انجام تفکیک آپارتمان برای مجتمع های تجاری در تهران

انجام تفکیک آپارتمان برای مجتمع های تجاری در تهران

انجام تفکیک آپارتمان برای مجتمع های تجاری در تهران تنها از عهده افرادی بر می آید که بتوانند مساحت و متراژ دقیق و واقعی هر واحد را به دست بیاورند. افرادی که قصد انجام معامله ی واحد های آپارتمانی نیمه کاره را به صورت اصولی دارند می توانند با مراجعه به یک کارشناس رسمی دادگستری […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید