انجام تفکیک آپارتمان با مهر و امضا کارشناس رسمی

انجام تفکیک آپارتمان های فاقد سند تک برگ

انجام تفکیک آپارتمان های فاقد سند تک برگ

انجام تفکیک آپارتمان های فاقد سند تک برگ از عهده کارشناس رسمی دادگستری بر می آید تا انجام تفکیک آپارتمان مساحت دقیق و واقعی هر واحد حاصل میشود و در نتیجه با معلوم شدن مساحت حقیقی هر واحد انجام معامله با اطمینان بالا ممکن خواهد بود. انجام تفکیک آپارتمان های فاقد سند تک برگ برخی […]

بیشتر بخوانید
انجام تفکیک آپارتمان های مسکونی برای تعیین مساحت

انجام تفکیک آپارتمان های مسکونی برای تعیین مساحت

انجام تفکیک آپارتمان های مسکونی برای تعیین مساحت توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی به خواسته خریدار و فروشنده تهیه می شود.نقشه پیش تفکیک به منظور بدست آوردن مساحت دقیق واحدهای آپارتمان تهیه میشود تاقبل از انجام معامله خریدار از مساحت دقیق واحد باخبر باشد و آگاهانه معامله را انجام دهد. انجام […]

بیشتر بخوانید
انجام تفکیک آپارتمان با مهر و امضا کارشناس رسمی

انجام تفکیک آپارتمان با مهر و امضا کارشناس رسمی

انجام تفکیک آپارتمان با مهر و امضا کارشناس رسمی به منظور تعیین مساحت دقیق هر واحد آپارتمانی انجام می شود و از این روش برای پیش خرید یا پیش فروش ملک استفاده می شود و با متر کشی هر واحد آپارتمانی و ترسیم نقشه های ملک مساحت دقیق هر واحد آپارتمانی تعیین می شود و […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید