انجام تفسیر عکس هوایی

انجام تفسیر عکس هوایی و تهیه تامین دلیل برای دادگاه

انجام تفسیر عکس هوایی و تهیه تامین دلیل برای دادگاه

انجام تفسیر عکس هوایی و تهیه تامین دلیل برای دادگاه جهت حل اختلافات ملکی بر سر حدود مرزهای ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود و عکس های هوایی توسط سازمان نقشه برداری کشور و سازمان جغرافیایی نیرو های مسلح تهیه می شود. انجام تفسیر عکس هوایی و تهیه […]

بیشتر بخوانید
انجام تفسیر عکس هوایی برای املاک توسط کارشناس رسمی

انجام تفسیر عکس هوایی برای املاک توسط کارشناس رسمی

انجام تفسیر عکس هوایی برای املاک توسط کارشناس رسمی دادگستری با این هدف انجام می شود که بتوان حدود اربعه ملکی که دیوارکشی آن از بین رفته است را مشخص کرد و حتی از این روش برای فراهم کردن تامین دلیل برای حل اختلافات ملکی نیز می توان بهره گرفت. انجام تفسیر عکس هوایی برای […]

بیشتر بخوانید
انجام تفسیر عکس هوایی و تهیه تامین دلیل

انجام تفسیر عکس هوایی و تهیه تامین دلیل

انجام تفسیر عکس هوایی و تهیه تامین دلیل توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه بردای یا امور ثبتی انجام میشود و به منظورتامین دلیل برای ارائه به دادگاه می باشد. عکس های هوایی توسط دو سازمان نقشه برداری کشور و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح تهیه و ذخیره می شود. انجام تفسیر عکس هوایی و تهیه تامین […]

بیشتر بخوانید
انجام تفسیر عکس هوایی قدیمی به صورت دقیق

انجام تفسیر عکس هوایی قدیمی به صورت دقیق

انجام تفسیر عکس هوایی قدیمی به صورت دقیق یکی از وظایف کارشناس رسمی دادگستری ذی صلاح می باشد و از تفسیر عکس های هوایی برای جانمایی ملک و همچنین حل اختلافات ملکی استفاده می شود و کاربرد دارد و تفسیر عکس های هوایی توسط مفسر با استفاده از تجهیزات دقیق و مخصوص انجام می شود. […]

بیشتر بخوانید
انجام تفسیر عکس هوایی و جانمایی ملک

انجام تفسیر عکس هوایی و جانمایی ملک

انجام تفسیر عکس هوایی و جانمایی ملک انجام می شود تا بتوان حدود اربعه ملک را روی زمین مشخص نمود. در این روش از عکس های هوایی مربوط به ملک استفاده می شود که این عکس ها توسط سازمانی مانند سازمان نقشه برداری اخذ میشود و این عکس ها توسط یک متخصصی همانند کارشناس رسمی […]

بیشتر بخوانید
نقشه جانمایی اراضی ملی روی عکس هوایی

نقشه جانمایی اراضی ملی روی عکس هوایی

نقشه جانمایی اراضی ملی روی عکس هوایی انجام می گیرد تا مدرکی مهیا گردد که با استفاده از میتوان نشان داد و ثابت کرد که اراضی کشاورزی بوده است و حال جزء اراضی احیا شده محسوب می شود در واقع در صورتی که اراضی شما ملی تشخیص داده شود در صورتی که بخواهید خلاف آن […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه جانمایی اراضی ملی روی عکس هوایی

تهیه نقشه جانمایی اراضی ملی روی عکس هوایی

تهیه نقشه جانمایی اراضی ملی روی عکس هوایی توسط کارشناسان رسمی دادگستری به این صورت انجام میشود که کارشناسان رسمی دادگستری عکس های هوایی را از دو سازمان نقشه برداری کشور و سازمان جغرافیایی نیرو های مسلح تهیه می کنند وبا استفاده از این عکس ها جانمایی اراضی ملی را روی این عکس ها انجام […]

بیشتر بخوانید
تفسیر عکس هوایی برای حل اختلافات ملکی

تفسیر عکس هوایی برای حل اختلافات ملکی

تفسیر عکس هوایی برای حل اختلافات ملکی در دادگاه و ارائه تامین دلیل انجام می شود و عکس های هوایی از آن جا که تغییرات زمین را در طی سال های متفاوت ثبت می کند یکی از مدارک معتبر برای ارائه به دادگاه و حل اختلافات ملکی است . تفسیر عکس هوایی برای حل اختلافات […]

بیشتر بخوانید
انجام تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای منابع طبیعی

انجام تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای منابع طبیعی

انجام تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای منابع طبیعی به منظور تعیین مرزهای محدوده منابع طبیعی در سال های مختلف انجام می شود و معمولا این تفسیر عکس به منظور ارائه تامین دلیل به دادگاه اختلافات ملکی برای املاکی که در محدوده منابع طبیعی قرار گرفته و در حال حاضر مالک زمین ها پیدا شده […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید