انجام تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای کشاورزی

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با تفسیر عکس هوایی

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با تفسیر عکس هوایی

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با تفسیر عکس هوایی به منظور تعیین حدود مرز های ملک با املاک مجاور تهیه می شود و عکسهای هوایی دارای اطلاعات ارزشمندی از عوارض روی زمین می باشند و با تفسیر این عکسها میتوان اطلاعات زیادی از عوارض روی زمین بدست آورد عکس های هوایی توسط دو سازمان نقشه […]

بیشتر بخوانید
انجام تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای کشاورزی

انجام تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای کشاورزی

انجام تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای کشاورزی یک امر کاملا تخصصی است که توسط کارشناسان دادگستری انجام میگیرد. وقتی که عکس های هوایی توسط هواپیما ها و ماهواره ها از زمین کشاورزی گرفته می شود قدم بعدی این است که تفسیر روی عکس ها و تشخیص عوارض و تعیین حدود عوارض و همچنین استخراج […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید