انجام تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای منابع طبیعی

انجام تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای منابع طبیعی

انجام تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای منابع طبیعی

انجام تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای منابع طبیعی به منظور تعیین مرزهای محدوده منابع طبیعی در سال های مختلف انجام می شود و معمولا این تفسیر عکس به منظور ارائه تامین دلیل به دادگاه اختلافات ملکی برای املاکی که در محدوده منابع طبیعی قرار گرفته و در حال حاضر مالک زمین ها پیدا شده […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید