انجام تفسیر عکس هوایی و جانمایی ملک

تهیه نقشه های جانمایی پلاک ثبتی با تفسیر عکس هوایی

تهیه نقشه های جانمایی پلاک ثبتی با تفسیر عکس هوایی

تهیه نقشه های جانمایی پلاک ثبتی با تفسیر عکس هوایی به این منظور انجام میشود که موقعیت ملک روی زمین مشخص شود و با تفسیر عکس های هوایی اطلاعات مهم را می توان از این عکس ها استخراج کرد که از جمله این اطلاعات مهم،تشخیص و شناسایی عوارض و تعیین حدود ملک می باشد. تهیه […]

بیشتر بخوانید
انجام تفسیر عکس هوایی و جانمایی ملک

انجام تفسیر عکس هوایی و جانمایی ملک

انجام تفسیر عکس هوایی و جانمایی ملک انجام می شود تا بتوان حدود اربعه ملک را روی زمین مشخص نمود. در این روش از عکس های هوایی مربوط به ملک استفاده می شود که این عکس ها توسط سازمانی مانند سازمان نقشه برداری اخذ میشود و این عکس ها توسط یک متخصصی همانند کارشناس رسمی […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید