انجام تفسیر عکس های هوایی و جانمایی سند ملک

انجام تفسیر عکس های هوایی و جانمایی سند ملک

انجام تفسیر عکس های هوایی و جانمایی سند ملک

انجام تفسیر عکس های هوایی و جانمایی سند ملک به این منظور انجام می شود که موقعیت ملک روی زمین مشخص شود.با تفسیر عکس های هوایی اطلاعات مهمی را میتوان از این عکسها استخراج کرد که ازجمله این اطلاعات مهم،تشخیص و شناسایی عوارض و تعیین حدود ملک می باشد. انجام تفسیر عکس های هوایی و […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید