انجام تفسیر عکس های هوایی برای تشخیص

انجام تفسیر عکس های هوایی و جانمایی سند ملک

انجام تفسیر عکس های هوایی و جانمایی سند ملک

انجام تفسیر عکس های هوایی و جانمایی سند ملک به این منظور انجام می شود که موقعیت ملک روی زمین مشخص شود.با تفسیر عکس های هوایی اطلاعات مهمی را میتوان از این عکسها استخراج کرد که ازجمله این اطلاعات مهم،تشخیص و شناسایی عوارض و تعیین حدود ملک می باشد. انجام تفسیر عکس های هوایی و […]

بیشتر بخوانید
انجام تفسیر عکس های هوایی برای جانمایی ملک در تهران

انجام تفسیر عکس های هوایی برای جانمایی ملک در تهران

انجام تفسیر عکس های هوایی برای جانمایی ملک در تهران توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود.عکس های هوایی عکس هایی می باشد که از ارتفاع با دوربین های عکسبرداری از زمین گرفته شده است و این عکس ها دارای اطلاعت ارزشمندی از عوارض روی زمین می باشند و با […]

بیشتر بخوانید
جانمایی اراضی ملی روی عکس های هوایی

جانمایی اراضی ملی روی عکس های هوایی

جانمایی اراضی ملی روی عکس های هوایی به منظور بررسی نوع اراضی انجام می شود که در صورت یافتن نشانه ای از کشاورزی و زراعت در سال های گذشته مالک میتواند از آن به عنوان مدرکی برای اثبات مالکیت ملک خود استفاده کند.این کار با استفاده از عکسهای هوایی ادوار گذشته و تفسیر آن ها […]

بیشتر بخوانید
انجام تفسیر عکس های هوایی برای تشخیص حدود ملک

انجام تفسیر عکس های هوایی برای تشخیص حدود ملک

انجام تفسیر عکس های هوایی برای تشخیص حدود ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی صورت می گیرد. عکس های هوایی کل مناطق ایران توسط سازمان جغرافیایی نیرو های مسلح و سازمان نقشه برداری از زمین اخذ و ذخیره می شوند و این کار معمولا با هواپیما انجام می دهند. با تفسیر […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید