انجام تصحیح سند تک برگ

تهیه نقشه UTM برای تصحیح مساحت سند

تهیه نقشه UTM برای تصحیح مساحت سند

تهیه نقشه UTM برای تصحیح مساحت سند زمانی مورد استفاده قرار میگیرد که مساحت وضع موجود ملک با مساحت درج شده درسند مغایرت داشته باشد و این مغایرت می تواند به دلایل مختلفی باشد و باید اصلاح شود و برای انجام تصحیح مساحت سندی باید به کار شناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی […]

بیشتر بخوانید
تصحیح سند توسط کارشناس رسمی امور ثبتی

تصحیح سند توسط کارشناس رسمی امور ثبتی

تصحیح سند توسط کارشناس رسمی امور ثبتی زمانی انجام می گیرد که مساحت سندی ملک با مساحت وضع موجود ملک هم خوانی نداشته باشد در این صورت باید تصحیح سند انجام شود و سند تک برگ جدید صادر شود. ممکن است مساحت وضع موجود بزرگ تر از سند آن باشد یا مساحت وضع موجود کوچک […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید