انجام تحدید حدود ثبتی توسط کارشناس

تحدید حدود ثبتی ملک توسط کارشناس ثبتی

تحدید حدود ثبتی ملک توسط کارشناس ثبتی

تحدید حدود ثبتی ملک توسط کارشناس ثبتی انجام میگیرد تا در نتیجه با مشخص شدن حدود ثبتی ملک بر روی زمین، ملک در جای دقیق خود قرار گیرد و تثبیت و دیوار کشی آن ممکن باشد و در نهایت اجازه تجاوز و تعارض به قطعات مجاور داده نمی شود تحدید حدود ثبت توسط کارشناس رسمی […]

بیشتر بخوانید
انجام تحدید حدود ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری

انجام تحدید حدود ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری

انجام تحدید حدود ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی برای تثبیت مالکیت ملک ویا تعیین حدود موقعیت ملک و مرز های ملک با املاک مجاور میباشد و مالک برای اخذ سند تک برگ باید حدود ملک و موقعیت دقیق ملک را مشخص کند. انجام تحدید حدود ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید