انجام تحدید حدود ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری

انجام تحدید حدود ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری

انجام تحدید حدود ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری

انجام تحدید حدود ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی برای تثبیت مالکیت ملک ویا تعیین حدود موقعیت ملک و مرز های ملک با املاک مجاور میباشد و مالک برای اخذ سند تک برگ باید حدود ملک و موقعیت دقیق ملک را مشخص کند. انجام تحدید حدود ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید