انجام افراز و تفکیک

انجام افراز و تفکیک اراضی بزرگ

انجام افراز و تفکیک اراضی بزرگ

انجام افراز و تفکیک اراضی بزرگ عملیاتی است که در نتیجه تقسیم اراضی انجام می شود و افراز و تفکیک تفاوت هایی دارند و در واقع افراز زمانی انجام می شود که افراد قصد جداسازی سهم خود از ملک مشاعی را داشته باشند اما تفکیک انجام می گیرد تا زمین تجزیه و تقسیم شود. افراز […]

بیشتر بخوانید
انجام افراز و تفکیک زمین ها در تهران

انجام افراز و تفکیک زمین ها در تهران

انجام افراز و تفکیک زمین ها در تهران به این منظور می باشد که در املاک مشاعی مالکین بخواهند سهم خود را جدا کنند باید افراز دراین املاک انجام شود و پس از افراز ملک از حالت مشاعی خارج می شود. اما برای تفکیک حتما نباید ملک مشاعی باشد و مالک می تواند ملک خود […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید