انجام افراز و تفکیک اراضی

انجام افراز و تفکیک اراضی بزرگ

انجام افراز و تفکیک اراضی بزرگ

انجام افراز و تفکیک اراضی بزرگ عملیاتی است که در نتیجه تقسیم اراضی انجام می شود و افراز و تفکیک تفاوت هایی دارند و در واقع افراز زمانی انجام می شود که افراد قصد جداسازی سهم خود از ملک مشاعی را داشته باشند اما تفکیک انجام می گیرد تا زمین تجزیه و تقسیم شود. افراز […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید