افراز و تفکیک اراضی توسط کارشناس

افراز و تفکیک اراضی توسط کارشناس رسمی دادگستری

افراز و تفکیک اراضی توسط کارشناس رسمی دادگستری

افراز و تفکیک اراضی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام میشود در واقع انجام تفکیک درحیطه تخصص کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی می باشد و افرار غیر متخصص نمی توانند این کار را بادقت بالایی انجام دهند. افراز و تفکیک اراضی توسط کارشناس رسمی دادگستری برای تقسیم و […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید