استفاده پلاک ثبتی در سند تک برگ

استفاده پلاک ثبتی در سند تک برگ ملکی

استفاده پلاک ثبتی در سند تک برگ ملکی

استفاده پلاک ثبتی در سند تک برگ ملکی به منظور کمک گرفتن برای تعیین موقعیت ملک بر روی زمین انجام می شود که بر اساس این پلاک ثبتی ها که در سند منگوله دار درج شده است موقعیت یک ملک را بر روی زمین مشخص می کنند. استفاده پلاک ثبتی در سند تک برگ ملکی […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید