استفاده پلاک ثبتی در سند تک برگ ملکی

استفاده پلاک ثبتی در سند تک برگ مالکیت

استفاده پلاک ثبتی در سند تک برگ مالکیت

استفاده پلاک ثبتی در سند تک برگ مالکیت در تعیین موقعیت دقیق ملک بر روی زمین و هم چنین تعیین حدود و مرزهای ملک است که در کل برای جانمایی ملک از این پلاک ثبتی یا پلاک اصلی و فرعی استفاده می شود. استفاده پلاک ثبتی در سند تک برگ مالکیت پلاک ثبتی یا همان […]

بیشتر بخوانید
استفاده پلاک ثبتی در سند تک برگ ملکی

استفاده پلاک ثبتی در سند تک برگ ملکی

استفاده پلاک ثبتی در سند تک برگ ملکی به منظور کمک گرفتن برای تعیین موقعیت ملک بر روی زمین انجام می شود که بر اساس این پلاک ثبتی ها که در سند منگوله دار درج شده است موقعیت یک ملک را بر روی زمین مشخص می کنند. استفاده پلاک ثبتی در سند تک برگ ملکی […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید